Bước 1: Tìm kiếm thông tin đại lý Freedy.
Bước 2: Liên hệ với Freedy qua số chuyên viên tư vấn thị trường 0912.859.363 (Call/Zalo).
Bước 3: Freedy cung cấp thông tin chi tiết về các hình thức đại lý, giải đáp tất cả thắc mắc của khách hàng.
Bước 4: Freedy sẽ nghiên cứu khu vực và đưa lời tư vấn phù hợp với thị trường của đại lý.
Bước 5: Thỏa thuận một số điều khoản ràng buộc và kí thỏa thuận ghi nhớ.
Bước 6: Tư vấn hàng hóa đang chạy trong khu vực, chốt lại danh sách và nhanh chóng chuyển lại cho đại lý.
Bước 7: Hoàn thiện hợp đồng và quý đối toác bắt tay vào vận hành kinh doanh.
Bước 8: Tranning đào tạo, chia sẻ kinh nghiện kinh doanh online và offline tại khu vực điểm bán.
Bước 9: Quý khách hàng chuẩn bị một số nguyên vật liệu cơ bản: Video, hình ảnh của cửa hàng để Freedy hỗ trợ truyền thông điểm bán, tận dụng lượng khách của Freedy trong khu vực.