Nhập FREEDY35K giảm 35k cho đơn hàng đầu tiên

☑ Có cửa hàng hoặc mặt bằng trên các tuyến phố trung tâm thành phố, thị trấn. Ưu tiên các tuyến phố thời trang;
☑ Có vốn đầu tư cửa hàng hoặc nhập hàng;
☑ Có người quản lý và nhân viên bán hàng. Ưu tiên các đối tác có kinh nghiệm kinh doanh quần áo thời trang.
➡️Liên hệ Phòng Phát triển thị trường Freedy để biết chính sách đại lý chi tiết và nhận những hỗ trợ mới nhất hiện tại.